4 a´contorater i stedet for 5

10. september 2018

4 a´contorater i stedet for 5

Bestyrelsen har besluttet, at antallet af a´contorater nedsættes fra 5 til 4 med virkning fra 1. januar 2019.

Beslutningen er begrundet i et ønske om en mindre og billigere administration samt en mere jævn fordeling af opkrævningerne hen over året.

Ændring af antallet af a´conto-rater