Ny praksis for udlejere

22. januar 2018

Ny praksis for udlejere

 

Lejer du din ejendom ud? Så skal du være opmærksom på, Rødby Varmeværk har ændret procedure i de tilfælde, hvor din lejer ikke betaler og dermed får lukket for varmen.

Dansk Fjernvarme anbefaler sine medlemmer at benytte følgende fremgangsmåde i ovennævnte tilfælde:

”Fjernvarmeselskabet kan i det tilfælde kontakte ejeren og lade ejeren indtræde i forpligtelsen til at betale det faste bidrag og abonnementsbidrag. Forpligtelsen kan dog alene pålægges ejeren fra tidspunktet af, at fjernvarmeselskabet meddeler ejeren, at lejeren ikke betaler, og ejeren herefter indtræder i aftalen med fjernvarmeselskabet. Ejeren har efterfølgende mulighed for at indkræve det faste bidrag og abonnementsbidraget via lejeaftalen, men denne aftale er fjernvarmeselskabet uvedkommende.”

 Ovennævnte praksis er indført pr. d.d. og gælder for allerede opståede tilfælde, idet ejeren i hvert enkelt tilfælde naturligvis skriftligt vil blive gjort bekendt hermed.