Bestyrelsen

Efter den ordinære generalforsamling i januar 2019, ser bestyrelsen således ud:

 Jens Hansen, formand

20 95 75 93 Egevej 35, Rødby

 Bjarne Bauch, næstformand

54 60 20 93 Egevej 16, Rødby

 Jacob Steffensen

27 61 45 00 Sædingevej 11, Rødby

 Thomas Petersen

 25 15 80 05 Egevej 13, Rødby

 Lars Buhl

22 60 49 70 Bøgevej 37, Rødby