Det indeholder din varmeregning

Varmeforbrug

Varmeforbrug er et variabelt bidrag

Målerens registrerede forbrug af varmeenergi i kWh (kilowatt-timer). 

Energimåleren måler vandmængden og energiindholdet i dit fjernvarmeanlæg.

Måleren er batteridrevet og bliver fjernaflæst.

Fast bidrag

Fast bidraget afhænger af din boligs størrelse registreret i BBR (Bygnings- og Boligregistret). 

Det er et fast årligt bidrag, som dækker udgifter til drift og vedligeholdelse af rør og produktionsanlæg. 

Abonnementsbidrag

Alle skal betale et årligt abonnementsbidrag. Det dækker administration og driften af din varmemåler.

Vejledning til din varmeregning

Sådan fungerer det

  • Der laves et budget for hele året, baseret på sidste års forbrug, sammensat af de 3 ovenstående.
  • Det deles op i 4 á conto rater som skal betales 1. februar, 1. maj, 1. august & 1. november.
  • Når året er gået laves der et årsregnskab og hvis der er betalt for meget modregnes det i første rate i det nye år, samtidig hvis der er betalt for lidt, lægges det oveni første rate i det nye år.

Hvordan tilmelder jeg mig Betalingsservice?

Tilmeld dig i din netbank.

Så bliver din regning betalt helt automatisk hver måned.

Hvad er á conto?

Aconto bliver fastsat på baggrund af dit varmeforbrug i samme periode sidste år og graddage-korrigeret med gennemsnittet for de seneste 10 år. Graddagetal bliver brugt til at korrigere for vejret, når vi beregner dit forventede årsforbrug.

Aconto betyder, at du betaler forud med henblik på en senere endelig afregning ud fra dit varmeforbrug.

Hvad er taksterne?

Takstbladet kan findes på Priser

Hvad er motivationstarif?

Hvis gennemsnits returtemperaturen er for høj, er der en afgift.

Læs mere på Returtemperatur

Hvordan kan jeg følge mit forbrug?

Forbrug kan følges på vores hjemmeside ved at logge ind på "min side" øverst til højre.

Forbrugernummer & PIN kode findes på årsopgørelse eller budget.

Der findes også en APP på Download app

//