Brændselssammensætning og miljødeklaration

 

På vores hjemmeside Rødby Varmeværk A.m.b.a. kan du finde detaljer om dit varmeforbrug.

Instans for forbrugerklager vedrørende konkrete tvister med fjernvarmeselskabet: www.energianke.dk.

Instans for klager af lovgivningsmæssig eller principiel karakter: www.forsyningstilsynet.dk

Du kan finde informationer om fjernvarme, energiforbrug, mulige energiforbedringer mm. på Energistyrelsens side: www.sparenergi.dk

//