Nyheder

Nye takster

Bestyrelsen har nu vedtaget de nye takster, der gælder for 2019. Taksterne uændrede i forhold til de senere år.

4 a´contorater i stedet for 5

Bestyrelsen har besluttet, at antallet af a´contorater nedsættes fra 5 til 4 med virkning fra 1. januar 2019.

Er dit varmeanlæg 1- eller 2-strenget?

Vi skal snart sende årsopgørelser ud til alle forbrugere, og vi vil gerne lave disse opgørelser korrekte - første gang.

Information om returtemperatur

Så har vi sendt et brev til de ca 330 forbrugere, der pt. har en for høj returtemperatur.

Ny praksis for udlejere

Lejer du din ejendom ud? Så skal du være opmærksom på, Rødby Varmeværk har ændret procedure i de tilfælde, hvor din lejer ikke betaler og dermed få...