Returtemperatur

Når fjernvarmevandet har gjort sit arbejde i dit hjem, bliver det ført tilbage til varmeværket. Den temperatur vandet har på vej tilbage kaldes returtemperatur.

Returtemperaturen skal helst være så lav som muligt. Så er varmen nemlig blevet udnyttet bedst muligt.

Det giver sund økonomi – både for dig og for dit fjernvarmeværk.

 

Vi har en afgift hvis gennemsnits returtemperaturen er højere end 39°C (41°C for 1-strengsanlæg).

Til gengæld kan man få en bonus hvis den kommer under 32°C.

Taksterne kan ses på gældende takstblad.

 

Du kan følge dit forbrug og din returtemperatur hvis du logger ind på ”Min side” oppe i højre hjørne.

Forbrugernummer og pinkode står på din årsopgørelse og opkrævning.

Man kan også downloade en APP der hedder E-forsyning. Find den her Download app (roedbyvarme.dk)

Vælger du forbrugsovervågning i menuen til venstre kan du tilmelde dig forbrugsoverblik, der automatisk sender en e-mail/SMS hvis gennemsnits returtemperaturen er for høj.

 

Hvis din returtemperatur er for høj, er der en række ting, som du selv kan gøre, inden du måske skal have hjælp af en VVS-installatør.

Høj returtemperatur betyder stor varmeregning, så det er med at gribe ind i tide.

 

Man skal starte med at lokalisere hvor fejlen er.

Start der hvor stikledningen kommer ind. find ud af, hvad der er frem og returløb. Følg rørene og det rør, som er varmest, er fremløbet.

Hvis begge rør er meget varme, bør du kontakte din VVS-installatør.

Følg returløbet frem til det sted, hvor returen fra varmtvandsbeholder/veksler løber sammen med returløbet fra radiatorerne/gulvvarmen. Føl på rørene og registrer om der er forskel fra de to returløb.

Så begynder det at bliver lidt sværere. Hvis returen fra varmtvandsbeholder/veksler er høj, er det ikke sikkert, at der er noget galt. Det kan man finde ud af, ved at lukke for varmen til radiatorerne/gulvvarmen og herefter aflæse fjernvarmemåleren. Om vinteren skal der ikke løbe mere end 2-300 l/h igennem måleren og om sommeren ikke mere end 50-60 l/h. Gennemløbet (flow) kan være så lille som 5 - 10 l/h. Du skal udføre aflæsningerne over mere end 20 min, for at være sikker på, at anlægget er i ro. Der må ikke tappes varmt vand i denne periode.

Hvis det er varmtvandsanlægget, der er problemet, skal du nok have fat i en VVS-installatør.

Hvis det er returen fra varmeanlægget, der er høj, så skal du føle på returen fra hver radiator/gulvvarmeslange for at finde netop den radiator/slange, hvor fjernvarmen bare løber lige igennem.

Hvis det er gulvvarme, så skal vandmængden på netop denne slange justeres ned eller styreventilen kan være defekt.

Hvis det er en radiator, så skal du se om mængden gennem radiatorventilen kan dæmpes. Det kan ske gennem forindstilling af radiatorventilen eller ved en returkobling. Vær opmærksom på, at der kan være flere typer.

Der kan findes hjælp på nettet, men ellers må du tilkalde en VVS-installatør.

//